Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımız Üniversite ve yapılarının Büyük Onarımlarının ve inşaatlarının projelendirilmesi,

maliyetlendirilmesi, ihalesi ve yapım sırasında mesleki denetimlerinin yapılmasının sağlanması.